درخواست تعمیرات

لطفا یک فرم معتبر را انتخاب کنید

ثبت درخواست خدمات لوازم خانگی


مرکز خدمات مشتریان بعد از ثبت درخواست، جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت تا در زمان مورد نظر شما نزدیکترین تعمیرکار باتجربه و متخصص به محل اعزام گردد.
درخواست تعمیر محصول