تمدید گارانتی

لطفا یک فرم معتبر را انتخاب کنید

تمدید گارانتی


برای خلاص شدن از هزینه‌های احتمالی تعمیرات، کافیه با یک کلیک از تمدید گارانتی استفاده و هزینه‌هایتان را مدیریت کنید. سرمایه گذاری بهینه و آسودگی خیال در مدت استفاده از محصولات، با تمدید گارانتی ممکن می‌شود.

مزایای شگفت انگیز تمدید گارانتی


با تمدید گارانتی، خدمات متمایز برای شما ادامه خواهد داشت!

تعمیرکار حرفه‌ای


استفاده از نیروی کار متخصص و آموزش دیده برای رفع ایراد دستگاه

قطعات اصلی


استفاده از قطعات اصلی کارخانه جهت تعمیر دستگاه

ایاب و ذهاب رایگان


عدم پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به تکنسین برای مراجعه به محل شما

اجرت رایگان


عدم پرداخت هزینه دستمزد به تعمیرکار برای تعمیر دستگاه

خودتان مقایسه کنید


تمدید گارانتی چگونه هزینه‌های شما را مدیریت می‌کند!
هزینه خرید دستگاه نو
حدود 6 میلیون تومان
هزینه هر بار تعمیر
میانگین 389 هزار تومان
هزینه تمدید گارانتی
فقط 160هزار تومان
درخواست تعمیر محصول